Odpady budowlane

Aktualności

Jesteś odbiorcą odpadów budowlanych?

Jesteś odbiorca odpadów budowlanych? Zostań naszym partnerem

Wróć do listy artykułów

O Projekcie

...

Szybkie tempo produkcji budowlanej, zmienna lokalizacja oraz trudności w pozyskiwaniu informacji o odbiorcach odpadów, powodują, że odpady na budowach w głównej mierze są zbierane pod kodem 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy. Nie jest to rozwiązanie zoptymalizowane pod kontem finansowym jak i odziaływania na środowisko. Celem poprawy efektywności zagospodarowania odpadów z budów, jednym z kluczowych czynników jest dostępność informacji o usługach i ich warunkach w zakresie przyjęcia selektywnie zebranych odpadów. Aby poprawić przepływ informacji między zbywcą odpadów a przejmującym, stawiając na konkurencyjny rynek odbiorców (zwłaszcza recyklerów), opracowaliśmy platformę RYNEKODPADOW.PL.

Projektując platformę, priorytetem było dla nas stworzenie produktu, który przyniesie korzyści zarówno zbywcy odpadów (poprzez optymalizację wyboru przyjmującego odpady) jak i przyjmującemu, zapewniając mu klientów i surowiec wtórny. W zamieszczonej ofercie przyjmujący ma możliwość zdefiniowania warunków przyjęcia odpadów i cen, które zostaną wyświetlone jedynie potencjalnym klientom. Przekazujący odpady dostaje informację zarówno o cenie przyjęcia odpadów, jak i informację o łącznych kosztach przy uwzględnieniu kosztów transportu i w oparciu o łączne koszty uzyskuje zoptymalizowane rozwiązanie.

Co więcej, system dostarcza klientowi informacji czy odbiorca odzyska odpady czy podda je unieszkodliwieniu na składowisku, ma to na celu wsparcie decyzji zorientowanej na ochronę środowiska i upowszechnianie zrównoważonych wzorców produkcyjnych opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym.

To nie wszystko, RYNEKODPADOW.PL posiada również porównywarkę usług kontenerowego wywozu odpadów. W ogłoszeniu możesz wyznaczyć obszar świadczenia usługi, sprecyzować ceny względem objętości kontenera i rodzaju odpadu, oraz zdefiniować pozostałe warunki odbioru kontenera. Dzięki temu, ogłoszenie trafi tylko do zainteresowanych klientów. Jest to znacznie ulepszone rozwiązanie względem portalu gumtree czy olx, które w tym przypadku stanowią substytucyjną konkurencję.


Nie pobieramy żadnych opłat od przyjmujących odpady za umieszczanie ofert w naszym portalu.


Nasze produkty zostały stworzone w odpowiedzi na problemy operacyjne branży budowlanej, jednak opracowane przez nas narzędzia posiadają uniwersalny charakter pozwalający rozszerzyć projektowane rozwiązania o cały rynek odpadów. Naszym celem jest stworzenie kompleksowych rozwiązań pozwalających zoptymalizować koszty gospodarki odpadami przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji oraz promocji rozwiązań przyjaznych środowisku.