Odpady budowlane

Aktualności

Jesteś odbiorcą odpadów budowlanych?

Jesteś odbiorca odpadów budowlanych? Zostań naszym partnerem

Wróć do listy artykułów

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych od 2025 roku!

...

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002687) przesuwa termin obowiązku selektywnej zbiórki odpadów o dwa lata, a więc obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od stycznia 2025 roku.


Obowiązek o którym mowa powyżej, wynika z art. 101a Ustawy o odpadach (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf).


"Art. 101a.

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu [...]."


Mamy nadzieję, że fakt ten nie zniechęci budów do praktyki selektywnej zbiórki odpadów! Dobrym pomysłem jest więc opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie działań systemowych na budowach.

Trzymamy kciuki za inżynierów!