Odpady budowlane

Aktualności

Jesteś odbiorcą odpadów budowlanych?

Jesteś odbiorca odpadów budowlanych? Zostań naszym partnerem

Wróć do listy artykułów

Magazynowanie odpadów poza terenem budowy

...

Czy poza terenem budowy objętym ZRIDem (np. dzierżawa okolicznych działek) można magazynować odpady budowlane wytworzone w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej, w sytuacji gdy na terenie budowy nie ma miejsca na magazynowanie odpadów?


Proces magazynowania odpadów może towarzyszyć wytwarzaniu, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. W przypadku gdy wytwarzamy odpady w wyniku świadczenia usług budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, odpady na budowie podlegają wstępnemu magazynowaniu w miejscu ich wytworzenia (należy tu rozumieć teren budowy). Zapis ten jednocześnie oznacza, że nie możemy podawać procesom magazynowania odpadów poza terenem budowy określonym w ZRIDzie bez stosownego zezwolenia. Chcąc prowadzić magazynowanie odpadów na sąsiednich działkach, np. dzierżawionych na rzecz organizacji zaplecza budowy, prowadzenie magazynowania odpadów w tym miejscu wymagałoby uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów znajdują się tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/238.


Innym rozwiązaniem problemu wydaje się być uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w obrębie ZRIDu, wówczas materiały które w procesie odzysku utracą status odpadów nie będą podlegały dalej ustawie o odpadach, stąd będzie można magazynować je poza terenem budowy zgodnie z przepisami dot. magazynowania materiałów budowlanych.